నియామకాలు

నియామకాలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
DM&HO నిజామాబాద్‌లో RBSK ప్రోగ్రాం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని పోస్టుల నియామకం – తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

1.మెడికల్ ఆఫీసర్ – మేల్

2.మెడికల్ ఆఫీసర్ – ఫిమేల్

3.మెడికల్ ఆఫీసర్ – దంత

4. ఆయుష్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ మేల్

5. ఆయుష్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఫిమేల్

6. శిశువైద్యుడు

7. ఫార్మసిస్ట్

8.స్టాఫ్ నర్స్

9. కంటికి సంబంధించిన వైద్య నిపుణులు

10. డిఈఐసి మేనేజర్

16/09/2019 19/09/2019 చూడు (267 KB)
DM&HO నిజామాబాద్‌లో RBSK ప్రోగ్రాం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని పోస్టుల నియామకం – తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

1.మెడికల్ ఆఫీసర్ – మేల్

2.మెడికల్ ఆఫీసర్ – ఫిమేల్

3.మెడికల్ ఆఫీసర్ – దంత

4. ఆయుష్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ మేల్

5. ఆయుష్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఫిమేల్

6. శిశువైద్యుడు

7. ఫార్మసిస్ట్

8. స్టాఫ్ నర్స్

9. కంటికి సంబంధించిన వైద్య నిపుణులు

10. డిఈఐసి మేనేజర్

16/09/2019 19/09/2019 చూడు (267 KB)
నిజామాబాద్‌లోని డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓలో ఆర్‌బిఎస్‌కె ప్రోగ్రాం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని ప్రత్యేక పోస్టుల నియామకం

1.మెడికల్ ఆఫీసర్ – మేల్

2.మెడికల్ ఆఫీసర్ – ఫిమేల్

3.మెడికల్ ఆఫీసర్ – దంత

4.శిశువైద్యుడు

5.సైకాలజిస్ట్

6.ఫార్మసిస్ట్

7.స్టాఫ్ నర్స్

8.కంటికి సంబంధించిన వైద్య నిపుణులు

9. డిఈఐసి మేనేజర్

10.ఆయుష్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ మేల్

11. ఆయుష్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఫిమేల్

26/08/2019 28/08/2019 చూడు (292 KB)
జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా 2018

జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల తాత్కాలిక ఎన్నిక జాబితా 2018

18/12/2018 31/12/2018 చూడు (129 KB)
డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ద్వార ఆర్ఎన్టిసిపి లో కాంట్రాక్టు పద్ధతి లో పోస్టుల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ 10/07/2018 26/07/2018 చూడు (264 KB)