ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు మరియు ఫోటో కాపీ యంత్రాల సరఫరా కోసం షార్ట్ టెండర్.

కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు మరియు ఫోటో కాపీ యంత్రాల సరఫరా కోసం షార్ట్ టెండర్.

టెండర్ ఫారమ్ మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులు

31/12/2021 07/01/2022 చూడు (382 KB)
లాబొరేటరీ నమూనాల రవాణా కొరకు టెండర్ – జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం నిజామాబాద్

టెండర్

21/05/2021 31/05/2021 చూడు (225 KB)
యుపిఎస్ మరియు బ్యాటరీల సరఫరా

యుపిఎస్ మరియు బ్యాటరీల సరఫరా

01/02/2020 07/02/2020 చూడు (401 KB)
పార్లమెంట్ జనరల్ ఎలక్షన్ ఉపయోగం కోసం ఎన్నికల మెటీరియల్ సరఫరా -2019(షార్ట్ టెండర్ నోటీసు)

పార్లమెంట్ జనరల్ ఎలక్షన్ ఉపయోగం కోసం ఎన్నికల మెటీరియల్ సరఫరా -2019(షార్ట్ టెండర్ నోటీసు)

12/03/2019 18/03/2019 చూడు (370 KB)