టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
పార్లమెంట్ జనరల్ ఎలక్షన్ ఉపయోగం కోసం ఎన్నికల మెటీరియల్ సరఫరా -2019(షార్ట్ టెండర్ నోటీసు)

పార్లమెంట్ జనరల్ ఎలక్షన్ ఉపయోగం కోసం ఎన్నికల మెటీరియల్ సరఫరా -2019(షార్ట్ టెండర్ నోటీసు)

12/03/2019 18/03/2019 చూడు (370 KB)