ముగించు

జిల్లా యువత మరియు క్రీడా విభాగం

స్పోర్ట్స్ వింగ్ పరిచయం:

  1. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరిగిన పోటీ ప్రతిభ గుర్తింపు మరియు అభివృద్ధిపై పదునైన దృష్టిని తీసుకువచ్చింది.
  2. (కీడా ప్రదర్శనలు ఎంత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాయంటే ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే అంతర్జాతీయ పోటీలలో పతకం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.
  3. అనేక సంవత్సరాల పాటు విస్తరించి ఉన్న క్రమబద్ధమైన శిక్షణ ద్వారా వారసత్వంగా వచ్చిన ప్రతిభ మరింత విజయవంతం కావాలని నిర్ధారించుకోండి.
  4. ప్రభుత్వ పునర్నిర్మాణం కొరకు (కీడలను ఒక మార్గంగా ఉపయోగించుకోవడమే ప్రభుత్వ దృష్టి. ప్రతిభను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఉత్తమ కాలం బాల్యం, ఫలితంగా జీవితంలో (కీడలలో అధిక పనితీరును సాధించడానికి ఒక ధ్వని స్థావరాన్ని పునరుద్ఘాటించే పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధి కాలాన్ని పూర్తిగా
    ఉపయోగించుకోవడానికి అన్ని (కీడలలో క్రమబద్ధమైన (కీడ శిక్షణ బాల్యంలోనే (పారంభించాలి.
  5. శాంతి మరియు సోదరభావం మరియు జాతి నిర్మాణంలో సామాజిక పరస్పర చర్యను సులభతరం చేయడంలో, మంచి శరీరాన్ని మరియు మంచి మనస్సును కాపాడుకోవడంలో మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించడంలో (కీడలు ఒక ముఖ్యమైన అంశం అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

కీడా మౌలిక సదుపాయాలు:

(కీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి
క్ర. సంఖ్య నియోజిక వర్గం పని పేరు సాంక్షన్ చేసిన మొత్తం రూపాయలు
1 బోధన్ మిని స్టేడియం, బోధన్. 210.00
2 ఆర్మూర్ స్టేడియం యొక్క మెరుగుదలలు & ఆధునికీకరణ పనులు 150.00
3 నిజామాబాద్ (రూరల్) మినీ స్టేడియం, నారాయణ్ పెట్ ((గామము), జ(రాన్ పల్లి (మండలము). 210.00
4 నిజామాబాద్ (అర్బన్) రాజారామ్ స్టేడియం, నాగారం లో కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం, (డైనేజీ మరియు ప్లే గ్రౌండ్ లెవలింగ్ పనులు. 95.00
5 బాల్కొండ బాల్కొండ మరియు వేల్పూర్ లోని మినీ స్టేడియం మెరుగుదల మరియు  ఆధునికీకరణ పనులు. 100.00
6 బాల్కొండ కమ్మర్ పల్లి నందు  మినీ స్టేడియం ఏర్పాటు. 250.00
    Total  1015.00

హెడ్ ఆఫీస్ అధికారుల సూచనల మేరకు (కీడా పోటీలు / ఎంపికల నిర్వహణ చేయబడును. హెడ్ ఆఫీస్ అధికారుల సూచనల మేరకు యువజన కార్యకలాపాలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులను నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

అధికారి పేర్లు మరియు సెల్ నంబరు
Sl>క్రమ.సంక్య ఆదికారి పెరు హోదా సంప్రదంచాల్సిన నెం
1 శ్రీ. జె.ముతేన్న(ఎఫ్ఏసి) డివైఎస్ఒ 9701177144

శాఖ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలతో)