ముగించు

హెల్ప్ లైన్ నంబర్లు


హెల్ప్ లైన్ నంబర్లు
Sl.No సహాయం లైన్ సెంటర్ పేరు Number
1 సిటిజెన్స్ కాల్ సెంటర్ – నిజామాబాద్ 18004256644
2 చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098
3 మహిళల రక్షణ 1091
4 పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ 100
5 ఫైర్ 101
6 అంబులెన్స్ 108