ముగించు

ఎన్నికల వ్యయ పర్యవేక్షణ హెచ్ ఓ పి -2019

అభ్యర్థుల వ్యయవివరాలు.హెచ్ ఓ పి-2019

 

నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య నామినేషన్ క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థిపేరు పార్టీపేరు వ్యయవివరాలులింక్
1 2 శ్రీమతి.కల్వకుంట్లకవిత తెలంగాణరాష్ట్రసమితి తనిఖీనివేదిక
2 1 శ్రీఅరవింద్ధర్మపురి భారతీయజనతాపార్టీ తనిఖీనివేదిక
3 3 శ్రీ.మధుగౌడ్యోస్కి ఇండియన్నేషనల్కాంగ్రెస్ తనిఖీనివేదిక
4 173 శ్రీ.తిరుపతిసామా ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
5 104 శ్రీ.పృథ్వీరాజ్ గడపల్లి ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
6 67 శ్రీ.జ్.చిన్నరెడ్డి ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
7 8 శ్రీ.అజయ్య ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
8 22 శ్రీ.అనుగు తిరుమల్ ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
9 14 శ్రీ.ఆర్మూర్ సాగర్ ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
10 87 శ్రీ.నత్త బావన్నా ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
11 20 శ్రీ.యేలేటిమల్లారెడ్డి ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
12 154 శ్రీ.జమీల్ ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక
13 72 దబ్బా రాజా రెడ్డి ఇండిపెండెంట్ తనిఖీనివేదిక