ముగించు

ఒక ఫిర్యాదును ఎలా సమర్పించాలి?

జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయటానికి క్రింది వెబ్ సైట్ ను ఉపయోగించండి:

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in/

కలెక్టరేట్

ప్రాంతము : నిజామాబాద్ | నగరం : నిజామాబాద్ | పిన్ కోడ్ : 503001