ముగించు

ఆసారా పెన్షన్లు

రంగం: ప్రభుత్వం

సంక్షేమ చర్యలు మరియు సామాజిక భద్రతా నికర వ్యూహంలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందరు పేదలకు గౌరవంగా భద్రత కలిగిన జీవితాన్ని నిర్ధారించడానికి ఆసారా పెన్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఆసారా పెన్షన్ పథకం ప్రత్యేకించి బలహీనమైన, HIV- AIDS, వితంతువులు, అసమతుల్య నేతపనివారు వ్యక్తులను రక్షించడానికి వారి వయస్సు వారి జీవనోపాధిని కోల్పోయిన వారి కోసం గౌరవం మరియు సాంఘిక భద్రతకు దారితీసే కనీస అవసరాలకు రోజు అవసరం.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆసారాను కొత్త పెన్షన్ పథకాన్ని నెలవారీ పింఛను రూ. 200 నుండి రూ. పాత వయస్సు కోసం, వితంతువులు, నేతపనిచేయునవారు, మరియు AIDS రోగులు మరియు రూ. 500 నుండి రూ. 1500 మంది వికలాంగులకు. సీనియర్ పౌరులు, వితంతువులు, శారీరక వికలాంగులైన పేదలు, వృద్ధులకు చెందిన కళాకారులు, బీడీ కార్మికులు సహా 37, 65, 304 మందికి పెన్షన్లకు ప్రభుత్వం రూ .4,700 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. మునుపటి పథకాల కంటే 478% పెరుగుదల.

లబ్ధిదారులు:

వృద్దులు, వితంతువులు,వికలాంగులు మొదలగువారు

ప్రయోజనాలు:

నెలవారీ పెంచుకునే కొత్త పింఛను పథకం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మరింత సమాచారం కోసం ఈ లింక్ను అనుసరించండి : www.aasara.telangana.gov.in