ముగించు

పాఠశాలలు

ఎంపిపిఎస్ రాజారామ్ నగర్ ఆర్మూర్

హెచ్ఎం. : ఐ కే రెడ్డి రాజారామ్ నగర్ (వార్డ్-5) ఆర్మూర్

ఫోన్ : 9440790409
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

కేంద్రీయ విద్యాలయ బోధన్

భోదన్ రూరల్

ఫోన్ : 7015182166
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

కేజిబివి నిజామాబాద్

కంజర్

ఫోన్ : 9848484627
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

గోవ్ట్ పిఎస్ దుబ్బా

ఎహ్ఎం: టి. సరస్వతి నిజామాబాద్.( డివిజన్ -45) నిజామాబాద్ (నార్త్)

ఫోన్ : 9441706140
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

జెడ్పిహెచ్ఎస్ ఆర్ఎం ఆర్మూర్

ఎహ్ఎం: జి ఎల్. చలం ఆర్మూర్(వార్డ్-9) హుస్నాబాద్ కాలనీ)

ఫోన్ : 9440479844
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

టిఎస్ డబ్ల్యుఆర్ఇఐఎస్ భోధన్

ఎహ్ ఎం : ఎల్. చక్రాణి విల్: బోధన్ (వార్డ్-2) భోదన్

ఫోన్ : 7995010658
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు