ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గోవేర్నమేంట్ జూనియర్ కాలేజీ ఆర్మూర్

గోవేర్నమేంట్ జూనియర్ కాలేజీ ఆర్మూర్ 503224

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు

గోవేర్నమేంట్ జూనియర్ కాలేజీ కోటగిరి

గోవేర్నమేంట్ జూనియర్ కాలేజీ కోటగిరి

వర్గం / పద్ధతి: కాలేజీ

గోవ్ట్ జూనియర్ కాలేజీ బోధన్

బోధన్(వార్డ్-2) బోధన్.

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల

తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం

తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం డిచ్పల్లి, , నిజామాబాద్, 503322

ఇమెయిల్ : tu[at]telanganauniversity[dot]ac[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telanganauniversity.ac.in/
వర్గం / పద్ధతి: విశ్వవిద్యాలయం