ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి ఫార్మసిస్ట్ యొక్క నియామక నోటిఫికేషన్

నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి ఫార్మసిస్ట్ యొక్క నియామక నోటిఫికేషన్ 20/09/2021 నుండి 27/09/2021 వరకు.

నోటిఫికేషన్ వివరాలు

దరఖాస్తు ఫారం

20/09/2021 27/09/2021 చూడు (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు