ముగించు

CH&FW – NHM – MHN – నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ మిడ్‌వైఫ్స్ (NPM) శిక్షణ కార్యక్రమం – స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం DMHO కార్యాలయం

CH&FW – NHM – MHN – నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ మిడ్‌వైఫ్స్ (NPM) శిక్షణ కార్యక్రమం – స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం DMHO కార్యాలయం
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
CH&FW – NHM – MHN – నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ మిడ్‌వైఫ్స్ (NPM) శిక్షణ కార్యక్రమం – స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం DMHO కార్యాలయం

CH&FW – NHM – MHN – నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ మిడ్‌వైఫ్స్ (NPM) ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ – స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం – నోటిఫికేషన్ నెం .12/2021 ప్రారంభ తేదీ 13.10.2021 t0 20.10.2021 ప్రారంభించండి. కార్యాలయ సమయాలు ఉదయం 10:30 నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు. పని దినాలలో

అప్లికేషన్ ఫారం

Guidlince

చెక్‌లిస్ట్

సూచన

13/10/2021 20/10/2021 చూడు (13 KB)