ముగించు

లాబొరేటరీ నమూనాల రవాణా కొరకు టెండర్ – జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం నిజామాబాద్

లాబొరేటరీ నమూనాల రవాణా కొరకు టెండర్ – జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం నిజామాబాద్
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
లాబొరేటరీ నమూనాల రవాణా కొరకు టెండర్ – జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం నిజామాబాద్

టెండర్

21/05/2021 31/05/2021 చూడు (225 KB)