ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నోటిఫికేషన్ 2018 కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల జాబితా (క్లెయిమ్‌ల తర్వాత)

ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నోటిఫికేషన్ 2018 కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల జాబితా (క్లెయిమ్‌ల తర్వాత)
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నోటిఫికేషన్ 2018 కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల జాబితా (క్లెయిమ్‌ల తర్వాత)

గోడౌన్ సూపర్‌వైజర్ దరఖాస్తుదారుల జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్-ఎస్సీ దరఖాస్తుదారుల జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్-ఎస్టీ దరఖాస్తుదారుల జాబితా

టైపిస్ట్ -ఎస్సీ దరఖాస్తుదారుల జాబితా

టైపిస్ట్ -ఎస్టీ దరఖాస్తుదారుల జాబితా

18/10/2019 22/10/2019 చూడు (355 KB)