ముగించు

ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నోటిఫికేషన్ 2018 మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన అభ్యర్థుల జాబిత

ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నోటిఫికేషన్ 2018 మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన అభ్యర్థుల జాబిత
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నోటిఫికేషన్ 2018 మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన అభ్యర్థుల జాబిత

గోడౌన్ సూపర్‌వైజర్ మెరిట్ జాబితా

గోడౌన్ సూపర్‌వైజర్ తిరస్కరించబడిన జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్-ఎస్సీ మెరిట్ జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్-ఎస్సీ తిరస్కరించబడిన జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్-ఎస్టీ మెరిట్ జాబితా

జూనియర్ అసిస్టెంట్-ఎస్టీ తిరస్కరించబడిన జాబితా

టైపిస్ట్ -ఎస్సీ మెరిట్ జాబితా

టైపిస్ట్ -ఎస్సీ తిరస్కరించబడిన జాబితా

టైపిస్ట్ -ఎస్టీ మెరిట్ జాబితా

టైపిస్ట్ -ఎస్టీ తిరస్కరించబడిన జాబితా

06/12/2019 12/12/2019 చూడు (248 KB)