ముగించు

ఎన్ వై కె వాలంటీర్స్ ఇంటర్వ్యూ 2021-22 మరియు వివరించిన సమాచారం

ఎన్ వై కె వాలంటీర్స్ ఇంటర్వ్యూ 2021-22 మరియు వివరించిన సమాచారం
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎన్ వై కె వాలంటీర్స్ ఇంటర్వ్యూ 2021-22 మరియు వివరించిన సమాచారం

సూచించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నెహ్రూ యువ కేంద్రా వాలంటీర్స్ ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలని దరఖాస్తుదారులు ఆహ్వానించబడ్డారు. సూచనలు పూర్తిగా చదవండి మరియు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇంటర్వ్యూకి హాజరు కావాలి .
మీ దరఖాస్తు పత్రంలో నమోదు చేసిన వివరాల ప్రకారం మీ అన్ని అసలు పత్రాలను తీసుకురండి. దయచేసి జోడింపును డౌన్‌లోడ్ చేయండి.

09/03/2021 10/03/2021 చూడు (230 KB)