ముగించు

ఎన్ పి ఎమ్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న స్టాఫ్ నర్సుల యొక్క షార్ట్ జాబితా మరియు తిరస్కరణ జాబితా ,డి ఎమ్ & హెచ్ ఓ , నిజామాబాద్

ఎన్ పి ఎమ్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న స్టాఫ్ నర్సుల యొక్క షార్ట్ జాబితా మరియు తిరస్కరణ జాబితా ,డి ఎమ్ & హెచ్ ఓ , నిజామాబాద్
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎన్ పి ఎమ్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న స్టాఫ్ నర్సుల యొక్క షార్ట్ జాబితా మరియు తిరస్కరణ జాబితా ,డి ఎమ్ & హెచ్ ఓ , నిజామాబాద్

ఎన్ పి ఎమ్ శిక్షణ ప్రోగ్రామ్మీ-స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క షార్ట్ జాబితా

ఎన్ పి ఎమ్ శిక్షణ ప్రోగ్రామ్మీ-స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తిరస్కరణ జాబితా

23/12/2020 25/12/2020 చూడు (709 KB)