ముగించు

గ్రామాలు

నిజామాబాద్ జిల్లాలోని గ్రామాల సంఖ్యా
వరుస సంఖ్యా మండలం పేరు గ్రామాల సంఖ్యా
1 ఆర్మూర్ 23
2 బాలకొండ 11
3 భీంగల్ 24
4 భోధన్ 43
5 ధర్పల్లి 12
6 డిచ్పల్లి 17
7 ఇందల్వాయి 10
8 జక్రంపల్లీ 16
9 కమ్మర్పల్లి 16
10 కోటగిరి 34
11 మాక్లూర్ 23
12 మెందోర 8
13 మోర్తాడ్ 9
14 ముగ్పాల్ 15
15 ముప్కాల్ 7
16 నందిపేట్ 32
17 నవీపేట్ 32
18 నిజామాబాద్ నార్త్ 2
19 నిజామాబాద్ రూరల్ 19
20 నిజామాబాద్ సౌత్ 1
21 రెంజల్ 10
22 రుద్రూర్ 10
23 సిరికొండ 19
24 వేల్పూర్ 17
25 వర్ని 23
26 ఎడపల్లీ 12
27 యెర్గట్ల 7
28 చందూర్
29 మోస్రా
30 ఆలూర్
31 డొంకేశ్వర్
32 సలూర
33 పొతంగల్