ముగించు

అనుబంధ ఎన్నికల వ్యయ ప్రతి హెచ్ఓపీ – 2019

నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థిపేరు పార్టీపేరు అనుబంధ ఎన్నికల వ్యయ ప్రతివ్యయవివరాలులింక్
1 అర్వింద్ ధర్మపురి భారతీయ జనతా పార్టీ వివరాలను చూడండి
2 కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వివరాలను చూడండి
3 మదు గౌడ్ యాష్కి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ వివరాలను చూడండి
4 అంజయ్య కో౦డాని పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా వివరాలను చూడండి
5 బాత్ నాతే శంకర్ జనసేన పార్టీ వివరాలను చూడండి
6 రొట్టె చక్రధర్ శర్మ సమాజ్ వాది ఫార్వర్డ్ బ్లాక్
7 యస్. సాగర్ బహుజన్ ముక్తి పార్టీ వివరాలను చూడండి
8 అంజయ్య స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
9 అయిలేని విక్రమ్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
10 అల్లూరి అనిల్ కుమార్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
11 అల్లూరి లింబారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
12 ఆకుల హన్మాండ్లు స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
13 ఆరె సాయన్న స్వతంత్ర
14 ఆర్మూర్ సాగర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
15 ఆస్లి గణేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
16 ఇప్ప లచ్చన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
17 ఉరుమల్ల లక్ష్మారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
18 ఎడమల రవిందర్ రెడ్డి స్వతంత్ర
19 ఎలెటి మోహన్  రెడ్డి స్వతంత్ర
20 ఎలేటి మల్లారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
21 ఎలేటి రాజరెడ్డి స్వతంత్ర
22 ఏనుగు తిరుమల్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
23 ఏనుగు మల్లేశ్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
24 ఏనుగు రాజేశ్వర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
25 ఏనుగు శంకర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
26 ఏలేటి లక్ష్మారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
27 ఏలేటి సంజీవ్ రెడ్డి స్వతంత్ర
28 యన్. ఓంకార్ రెడ్డి స్వతంత్ర
29 కందుకాల శివకుమార్ గౌడ్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
30 కనక ప్రమోద్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
31 కాటిపెల్లి కుమార్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
32 కాటిపెల్లి రమేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
33 కామారెడ్డి సంతోష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
34 ఎ. కార్తిక్ స్వతంత్ర
35 కుంట నారాయణరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
36 కుంబాల సంజీవరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
37 కొందపురం నర్సయ్య స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
38 కొమ్ముల బుచ్చిరెడ్డి స్వతంత్ర
39 కొల వెంకటేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
40 కోoగరి సంజీవ్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
41 కోట్టల మహేంధర్ స్వతంత్ర
42 ఎ. గంగాధర్ స్వతంత్ర
43 ఎన్. గంగారాం స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
44 గంగారెడ్డి ఎం. స్వతంత్ర
45 ఆర్. గంగారెడ్డి స్వతంత్ర
46 ఎం. గంగారెడ్డి స్వతంత్ర
47 కె. గంగారెడ్డి స్వతంత్ర
48 జి.సి. గంగారెడ్డి స్వతంత్ర
49 పి. గంగారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
50 గంగాసరం రాజరెడ్డి స్వతంత్ర
51 గజ్జల సాయి ప్రసాద్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
52 గడ్కోల్ రమేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
53 గడ్డం గంగారెడ్డి స్వతంత్ర
54 గడ్డం తిరుపతి స్వతంత్ర
55 గడ్డం పురుషోత్తం స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
56 గడ్డం మోహన్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
57 గడ్డం రాజేంధర్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
58 గడ్డం రాజేశ్వర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
59 గుండేటి శ్రీనివాస్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
60 గుజ్జుల రమేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
61 గురడి శ్రీనివాస్ స్వతంత్ర
62 గోస్కుల మహేష్ బాబు స్వతంత్ర
63 చింతలపెల్లి గంగారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
64 చింతలపెల్లి మోహన్ స్వతంత్ర
65 చింతలపెల్లి రఘుపతి రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
66 చిన్నయ్య ముక్కెర స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
67 జె. చిన్నరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
68 చిల్కూరి గంగన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
69 యం. జీవన్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
70 జైడి చిన్నగంగారాం స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
71 టంకసాల వినయ్ స్వతంత్ర
72 డబ్బ రాజరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
73 తలారి సుమన్ స్వతంత్ర
74 తిరుపతి రెడ్డి పన్నాల స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
75 తీగల అశోక్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
76 తీగల తిరుపతి రెడ్డి స్వతంత్ర
77 తీగల రాజేశ్వర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
78 తీట్ల అనిల్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
79 తుమ్మల నవీన్ స్వతంత్ర
80 తురగ నర్సరెడ్డి స్వతంత్ర
81 తూర్పు పెద్ద గంగారాం స్వతంత్ర
82 తోట శ్రీనివాస్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
83 తోర్తి  గంగారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
84 కె. దివాకర్ స్వతంత్ర
85 దేవన్న పిండి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
86 దొడ్డికింది లింగారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
87 నట్ట భావన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
88 నడిశరం మల్లయ్య స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
89 జి. నర్సయ్య స్వతంత్ర
90 నర్సయ్య అక్కగారి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
91 నలిమెల మహె౦ధర్ స్వతంత్ర
92 నల్ల నడ్పి ముత్తెన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
93 నల్ల బాలకిషన్ స్వతంత్ర
94 నాగుల పల్లి దేవేందర్ స్వతంత్ర
95 నీరడి ప్రవీణ్ స్వతంత్ర
96 నెమిల్ల లింగారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
97 నోముల గోపాల్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
98 నోముల మోహన్ రెడ్డి స్వతంత్ర
99 పడిగెల ప్రవీన్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
100 పన్నాల నర్సారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
101 పుండ్ర శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
102 పుట్టింటి సాయరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
103 పుప్పాల హనుమండ్లు స్వతంత్ర
104 పృథ్వీరాజు గాదేపల్లి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
105 పెంట నర్సయ్య స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
106 పెద్ద గంగాధర్ తలారి స్వతంత్ర
107 పోతుగంటి వెంకటేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
108 ఎ. పోశెట్టి స్వతంత్ర
109 యం. ప్రకాష్ స్వతంత్ర
110 ప్రతాప్ మచ్చర్ల స్వతంత్ర
111 ప్రశాంత్ స్వతంత్ర
112 బండి రవింధర్ స్వతంత్ర
113 బందెల వెంకటరాజం స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
114 బక్కశెట్టి గంగాధర్ స్వతంత్ర
115 బద్దం అశోక్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
116 బద్దం ఇంద్రసేన రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
117 బద్దం గంగాధర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
118 బద్దం దేవేందర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
119 బద్దం శ్రీనివాస రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
120 బద్దం సురేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
121 బలిజె లక్ష్మిరాజం స్వతంత్ర
122 బాయి సాయన్న స్వతంత్ర
123 బార్ల సంతోష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
124 బి. బాలరాజు స్వతంత్ర
125 బెజ్జెంకి లింగారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
126 బొడుగం నరెందర్ స్వతంత్ర
127 జి. బొర్రన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
128 బ్యాగరి శాంతయ్య స్వతంత్ర
129 మగ్గిడి కాటిపేల్లి రాజేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
130 మగ్గిడి నర్సయ్య స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
131 మధు బుట్టి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
132 ఎం. మల్లారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
133 యన్. మల్లారెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
134 ఎ. మహిపాల్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
135 మహేందర్ ముస్కు స్వతంత్ర
136 మామిడి చిన్నరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
137 మామిడి తిరుపతి రెడ్డి స్వతంత్ర
138 మామిడి రాజశేఖర్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
139 మారు జనార్ధన్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
140 మిట్టపెల్లి మల్లయ్య స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
141 డి. ముత్తారెడ్డి స్వతంత్ర
142 ముత్తెన్న లక్కర స్వతంత్ర
143 ముస్కు రాజేశ్వర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
144 మెక్కొండ రాంరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
145 మెహ్మద్ జమీల్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
146 మేడిపెల్లి శేఖర్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
147 వై. రజిత స్వతంత్ర
148 జి. రమేశ్ స్వతంత్ర
149 యస్. రమేష్ రెడ్డి స్వతంత్ర
150 రవి శంకర్ కుంట స్వతంత్ర
151 రాజన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
152 రాజవెంకట్ రెడ్డి పాశపూ స్వతంత్ర
153 యస్. రాజశేఖర్ స్వతంత్ర
154 రాజు సోమిరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
155 పి. రాజెందర్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
156 రాపెల్లి శ్రీనివాస్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
157 కె. రామ్ రాజ్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
158 రాయిడి మహేష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
159 రిక్కల రాజరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
160 లక్ష్మన్ గన్న స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
161 లింగాపురం భూమేశ్వర్ స్వతంత్ర
162 పి. లింబారెడ్డి స్వతంత్ర
163 లోక సుభాష్ స్వతంత్ర
164 జి. విజయ్ స్వతంత్ర
165 వెంకట్ రెడ్డి జైడి స్వతంత్ర
166 వెల్మ మల్లారెడ్డి స్వతంత్ర
167 యం. శేఖర్ స్వతంత్ర
168 బి. శ్రీనివాస్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
169 సంజీవ రెడ్డి గడ్డం స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
170 సంత లింగారెడ్డి స్వతంత్ర
171 సంతోష్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
172 సందిరెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
173 సామ తిరుపతి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
174 సామ భాస్కర్ రెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
175 సామ స్వామిరెడ్డి స్వతంత్ర
176 ఇ. సాయిరెడ్డి స్వతంత్ర
177 సుంకరి రాజ్ కుమార్ స్వతంత్ర
178 సుంకెట రవి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
179 జి. సుజిత్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
180 సుమన్ స్వతంత్ర
181 సుమన్ మగ్గిడి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
182 సురకంట రాజరెడ్డి స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
183 సురేష్ బాస స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
184 సోమ శ్రీనివాస్ స్వతంత్ర వివరాలను చూడండి
185 సోమిడి లింబయ్య స్వతంత్ర